facebook

Co można wyznaczyć za pomocą systemu SET BIKE®

System SET BIKE® skierowany jest do wszystkich osób uprawiających zawodowo kolarstwo szosowe, MTB, kolarstwo torowe, triathlon, ale również od osób jeżdżących amatorsko jak i niejeżdżących, które chciałyby wykonać ergospirometryczny test na cykloergometrze.

System SmartErgoTest BIKE®, na podstawie wprowadzonych danych: technicznych (sprzęt, na którym był zrealizowany test oraz protokół testu) antropometrycznych (wiek, masa ciała, wysokość ciała, wyznaczone obwody) danych ankietowych oraz łatwo mierzalnych wartości HR i mocy oraz wykonanej w czasie testu pracy kalkuluje:

  • VO2 max,
  • VE max,
  • optymalną częstość pracy serca wskazaną podczas redukcji tkanki tłuszczowej,
  • zakresy tętna oraz wartości mocy na progach metabolicznych,
  • parametry pracy serca m.in. objętość wyrzutową oraz pojemność minutową serca,
  • skład ciała,
  • parametry restytucyjne (jak np. czas powrotu tętna do progu tlenowego)
  • w przyszłości inne, które uznamy za stosowne i konieczne w tym projekcie.

Reasumując, projekt umożliwia kalkulacje podstawowych parametrów uzyskanych w teście progresywnym (realizowanym wg założeń) jedynie na podstawie mierzonego tętna, bez udziału laboratorium. Dokładność wyznaczonych parametrów oscyluje na poziomie 96%, ale zazwyczaj jest bliska 98%. Wiarygodność tak wykonanych oznaczeń jest większa, niż bezpośrednie pomiary za pomocą urządzeń, w których właśnie dokonano modyfikacji lub wykonania badań laboratoryjnych przez mało doświadczonych badaczy. Przewaga SET nad projektami podobnego typu polega na zastosowanym algorytmie konstruowanym przy użyciu sztucznych sieci neuronowych opartym na analizie ogromnej bazy danych zbieranych podczas bezpośrednich pomiarów parametrów, które teraz wyznacza skonstruowany algorytm. Podczas tworzenia bazy dla algorytmu SET BIKE® badani przejechali ponad 3 mln kilometrów.