facebook

Procedura wykonania testu SET BIKE®

Sprzęt

Test SET BIKE® może zostać zrealizowany na profesjonalnym cykloergometrze, rowerze stacjonarnym, trenażerze czy też rowerze w terenie. Ze względu na kluczowy wpływ warunków atmosferycznych m.in. wiatr, temperatura itp. na wyniki testu najlepiej jest wybrać cykloergometr stacjonarny z pomiarem mocy. 

Przygotowanie do testu

W czasie testu należy prowadzić monitoring tętna i mocy a w miarę możliwości ilości wykonanej pracy.

Procedura testu

Test możemy realizować na 2 sposoby.

1.     Ciągły wzrost oporu na cykloergometrze od 0 W do odmowy. Opór powinien wzrastać powoli i płynnie w ciągu 3 minut o około 50 W.

2.     Można też przeprowadzić klasyczny wariant progresywny, stały wzrost mocy o 50W  co 3 minuty.

Rozpoczynamy od małego obciążenia, zazwyczaj jest to 50 W lub jeśli nie mamy takiej możliwości możemy ustawić opór cykloergometru na 1 stopień. W trakcie testu, staramy się utrzymać częstotliwość obrotów powyżej 60 RPM (najlepiej 80-120 RPM). Co 3 minuty zwiększamy obciążenie o 50 W, lub o jeden stopień, test prowadzony jest aż do odmowy. (czyli spadku częstośći obrotów poniżej 50 RPM)

Co przesłać do nas.

Istnieją 2 możliwości:

1.     Można wysłać tradycyjnie ankietę i dostęp do konta (polar, garmin, sunto itp.) lub plik z zapisem tętna z dowolnego systemu.

2.     Ankieta + print scereen wykresu tętna (tak jak na poniższym obrazku), lub fotografię takiego wykresu. ( analizę wykonujemy stosując algorytm podobny do tego, który rozpoznaje twarze na lotniskach)

wykres.jpg