facebook

Program bazuje na ocenie różnych form adaptacji organizmu do wysiłku. Konstrukcja systemu zrealizowana jest na podstawie wielotysięcznej bazy danych (budowanej od 15 lat, głównie piłkarzy - 4000 badanych osób i tysiąca osób z pozostałych dyscyplin sportu oraz amatorów) zawartej w algorytmie obliczeniowym.

Wszystkie badania, na których opiera się nasz algorytm SET wykonano w  warunkach terenowych. Zrealizowane badania miały głównie znaczenie aplikacyjne i były wykorzystane  głównie do planowania treningu w warunkach naturalnych z określonym wplywem czynników środowiskowych. Zależność zmian HR od intensywności, uwzględniając budowę badanego, warunki środowiskowe oraz staż i rodzaj uprawianej dyscypliny jest podstawą całego projektu. W programie analiza zmian HR odbywa na zasadzie szeregów czasowych, czyli analizujemy wartości HR nie tylko w danej chwili, ale także jego zmienność w trakcie całego testu.