facebook

Opis zastosowanych sztucznych sieci neuronowych

Podobnie jak w przypadku testu SET biegowego w konstrukcji modeli sieci neuronowych zadbaliśmy o odpowiedni dobór zmiennych wejściowych. Dlatego, przy wyborze cech poza  wstępną selekcją cech, której dokonaliśmy w oparciu o nasze doświadczenie posłużyliśmy się algorytmem genetycznym, weryfikowanym metodą krokową wsteczną i postępującą, a także innymi typami sieci (probabilistyczne i regresyjne). Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć tu: http://smartergotest.com/pl/page/16/26/Szczegolowa_budowa_systemu_SET/

W konstrukcji zastosowaliśmy zupełnie nowy rodzaj sieci neuronowych bazujących na logice rozmytej idealnej dla zjawisk niejednoznacznych. Sieci podobnie jak te zastosowane w SET biegowym są samouczące się, zatem algorytm będzie się udoskonalał wraz z kolejnymi badaniami. Na aktualnym poziomie zaawansowania pomyłka na progach sięga maksymalnie 4 bpm. Projekt SET BIKE® umożliwia przeprowadzenie badań wydolnościowych (podobnie jak w badaniach laboratoryjnych, podobnie jak to jest w biegowym systemie set) jedynie na podstawie monitoringu tętna i intensywności pracy. Jest wiele możliwości przeprowadzenia testu. System SET BIKE® uwzględnia kilka rodzajów aktywności rowerowych (Szosa, MTB, Tor, Triathlon i inne) a także (wiele rodzajów trenażerów i czujników rowerowych mocy), algorytm uwzględnia już ponad 120 urządzeń a ich liczba cały czas rośnie (MONARK, LODE, CYCLUS 2, rowery szosowe, torowe i MTB i wiele innych urządzeń).